Project Details

Description

Udvikling af hjemmebaseret og digitaliseret kognitiv stimulations terapi (CST), der skal hjælpe mennesker med demens til at styrke deres kognitive evner. ET circular co-creation partnerprojekt med Med Tech Innovation Consortium (MTIC), firmaerne Brain+, RetrospectFilm, Aktiv Sport, Syddjurs Kommune og VIA
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1831/12/20

Collaborative partners

  • MedTech Innovation Consortium (MTIC) (lead)
  • Syddjurs Kommune
  • Retrospect Film
  • Brain+
  • Aktiv Sport

Keywords

  • dementia

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.