Interaktive teknologier til kognitiv stimulationsterapi (CST)

Project Details

Description

Projektdeltagelse i Circular Co-Creation projekt: Interaktive teknologier til kognitiv stimulationsterapi (CST) – bygger på et behov for stimulerende, vedligeholdende behandlingsformer til hjemmeboende borgere med demens og deres nærmeste pårørende.
Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem MTIC, Syddjurs Kommune, tre virksomheder og VIA University College.
Short titlevCST
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1831/12/20

Keywords

  • health, nutrition and quality of life