Project Details

Description

Projektdeltagelse i Circular Co-Creation projekt: Interaktive teknologier til kognitiv stimulationsterapi (CST) – bygger på et behov for stimulerende, vedligeholdende behandlingsformer til hjemmeboende borgere med demens og deres nærmeste pårørende.
Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem MTIC, Syddjurs Kommune, tre virksomheder og VIA University College.
Short titlevCST
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1831/12/20

Collaborative partners

  • Syddjurs Kommune
  • MedTech Innovation Consortium (MTIC) (lead)
  • Brain+

Keywords

  • health, nutrition and quality of life

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.