Interdisciplinær forståelse (og refleksion) af bevægelse i skole (If bis)

Project Details

Description

I projektet deltager studerende fra lærer-, pædagog- og fysioterapeutuddannelsen deltager. Alle tre professioner har med bevægelse at gøre i folkeskolen, men med forskellige forståelser og i varierende omfang. Bevægelse blev et reformelement i folkeskolereformen (2014), men generelt har det været svært at implementere (VIVE, 2020; Oxford Research, 2019). Et interdisciplinært samarbejde kan være med til at løse de bevægelsesmæssige udfordringer, men grundet bl.a. manglende forståelse for hinandens kompetencer og professioner, sker det kun i begrænset omfang i praksis og under deres uddannelse (EVA, 2017). Der tages afsæt i et konkret undervisningsforløb, hvor der arbejdes med de studerendes evne til at reflektere over egen og andres praksis. Målet er at øge de studerendes refleksive tænkning (Francis et al., 1999) og forståelse for hinandens professioner, og dermed skabe større sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende (Carr, 1986; 1990). Symbolsk interaktionisme er valgt som det videnskabsteoretiske afsæt (Blumer, 1969; Mik-Meyer & Jävinen, 2005) og Video-stimulated recall, reflection and dia-logue interviews er valgt som undersøgelsens metode, idet den er velegnet til at genere ny viden om de studerendes tænkning bag deres handlinger (Nind et al., 2016).

Projektet har til formål at undersøge:
På hvilken måde kan Video stimulated recall fremme de studerendes didaktiske refleksioner over bevægelsespraksis, når der skal samarbejdes på tværs af tre professioner?
Short titleIf bis
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/20