Project Details

Description

Projektet undersøger hvordan kulturen arbejder i professionsuddannelserne i VIA.
Projektet vil undersøge hvordan professionsuddannelserne lykkes med at inkludere studerende med minoritetsbaggrund, hvordan uddannelserne beskriver og praktiserer interkulturel dannelse, herunder hvordan uddannelser og krav i professionerne stemmer overens med hinanden.
Vi vil undersøge a) hvordan interkulturelle kompetencer er beskrevet i organisationen (institutionens årsplaner, studieordninger osv) samt b) hvordan interkulturalitet praktiseres i uddannelserne og c) hvordan og i hvilken grad minoritetsstuderendes kompetencer inkluderes i uddannelsernes dannelses- og færdighedstænkning.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/0901/01/11

Keywords

  • general education