Interkulturel Kompetence: Hvorfor og hvordan?

Project Details

Description

Vi ønsker med denne folder kort at opridse nogle af udfordringerne forbundet
med undervisningen og inklusionen af etniske minoritetselever. Når vi i samme
sætning taler om både inklusion og undervisning af etniske minoritetselever, så
hænger det sammen med, at man med inklusionsbegrebet og med
inklusionsbestræbelsen søger at rumme alle børn i en normalpædagogisk
sammenhæng
StatusFinished
Effective start/end date01/10/1201/10/13

Keywords

  • inclusion

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.