Project Details

Description

InnoMatch projektet har de følgende formål:
• Skabe øget innovationskapaciteten i små virksomheder
• Skabe øget vækst og beskæftigelse i små virksomheder
• Skabe varige samarbejdsstrukturer mellem uddannelse og erhverv
• Styrke de studerendes praksisrettede kompetencer

I projektet er der fem work packages, og VIA Studentervæksthusene deltager i to af dem: talentforløb og innovationssamarbejde med små og mikrovirksomheder, som kan også være socialøkonomiske virksomheder.
Alle aktiviteterne i KASK InnoMatch projektet skal være ikke-curriculære aktiviteter.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/18

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Aalborg University (Project partner)
  • Erhvervsakademiet MidtVest (Project partner)
  • Erhvervsakademiet Dania (Project partner)
  • Erhvervsakademi Aarhus (Project partner)

Keywords

  • innovation and entrepreneurship
  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.