Interventionsgruppen for Implementering af evidensbaseret praksis

  Project Details

  Description

  Projektet er et konkret innovationsprojekt mellem teori og praksis i samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol Prodekan Linda Schumann Scheel, Center for Kliniske Retningslinjer Professor Preben Ulrich Pedersen og Hjertecentret Rigshospitalet Centerchefsygeplejerske Marianne Tewes.
  Interventionsgruppen, som jeg har været projektleder for, har udviklet, beskrevet og gennemført interventionerne der primært omfatter implementering af klinisk retningslinje om delirium. Dette er foregået med fokus på læring, refleksion og anerkendelse på i alt 36 sygeplejekonferencer med efterfølgende feedback over 2 måneder.
  StatusFinished
  Effective start/end date02/09/1330/05/14

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Aalborg University (Project partner)
  • Kennedy Center (Project partner)

  Keywords

  • learning
  • evidence

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.