Project Details

Description

Filmclubs etableres i udgangspunktet efter den model, som IRIS Connect har udviklet. Sidenhen kan modellen evt. udvikles og kvalificeres.
*Filmclubs organiseres i udgangspunktet omkring undervisningen på en specifik årgang, i et specifikt fag eller modul eller på tværs af samme.
*Det professionsfaglige tema i den konkrete Filmclubs besluttes af deltagerne, men det er i første omgang afgørende, at der er fokus på underviseraktiviteter i faget eller modulet (og ikke på fx studieaktiviteter blandt de studerende, professionspraksis eller andet, der sidenhen kan blive aktuelt, eksempelvis ved etablering af Filmclubs for studerende, for efter- og videreuddannelse af professionelle og professionsfællesskaber i professionspraksis).
*Deltagelse i en filmclub indebærer, at den enkelte deltager sidenhen kan inddrages som kompetent aktør i IRIS Connect i VIA (fx som tovholder på eller underviser i kompetenceudviklingsforløb, underviser i forbindelse med salg, initiering af FoU-projekter mv.).
*ICU engagerer sig i de konkrete Filmclubs – med sigte på deltagelse, egen kompetenceudvikling, support og udvikling af materialer og instruktioner på dansk og til en dansk uddannelseskontekst.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1701/07/18

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.