Isoleringsmaterialer. Oversigt og anvendelse

Project Details

Description

Kompendiet giver en oversigt over gængse isoleringsmaterialer samt fordele og ulemper ved de enkelte isoleringsmaterialer. Jeg har desuden været inde og beskrive, hvordan brandkrav og lydkrav kan opfyldes. Derudover har jeg beskrevet, hvordan man undgår fugt i konstruktionerne.
Jeg har lavet beregninger af U-værdier af forskellige konstruktioner, såsom tag, ydervæg og gulv med isoleringsmaterialer med forskellige lambda-værdier. Derudover har jeg undersøgt prisforskellen ved at isolere en ydervæg med 2 forskellige isoleringsmaterialer. U-værdier har jeg fundet ved tabelopslag og ved at beregne i et Excel-ark, som jeg selv har lavet. De fundne U-værdier matcher de krav, som er gældende i BR18. U-værdierne er lavere end tabelværdierne i BR18, men dette er for at opfylde det dimensionerende transmissionstab og energirammen.

Layman's description

Kompendiet giver en oversigt over gængse isoleringsmaterialer samt fordele og ulemper ved de enkelte isoleringsmaterialer. Jeg har desuden været inde og beskrive, hvordan brandkrav og lydkrav kan opfyldes. Derudover har jeg beskrevet, hvordan man undgår fugt i konstruktionerne.
U-værdierne beskriver hvor meget energi, der slipper ud gennem konstruktionerne. U-værdierne skal derfor helst være så lave som muligt.
Short titleIsoleringsmaterialer
StatusFinished
Effective start/end date01/07/1531/12/16

Keywords

  • construction, environment and energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.