It-didaktisk kompetenceløft af skolepædagoger i Vordingborg

Project Details

Description

Projektet er et delprojekt under Professionskapacitets-projektet, og skal gennem kursusvirksomhed, co-teaching og supervision give skolepædagoger kompetencer til at indgå i eksisterende it-kapacitet i forhold til arbejde med programmering og ny teknologi. Samtidig skal projektet bibringe ny viden om model for kompetenceløft.
StatusActive
Effective start/end date01/08/17 → …

Keywords

  • information and communication technologies and e-learning
  • research designs, theory and method
  • schools, courses and institutions
  • children and youth
  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.