It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Project Details

Description

Formålet med projektet er at udvikle kompetenceudvikling for lærere med henblik på at øge forekomsten af innovativ undervisning og læring, der anvender it ud fra faglige, pædagogiske og læringsmæssige begrundelser.
Resultater fra dansk og international forskning indgår i grundlaget for tilpasning af metoder til praksisnær kompetenceudvikling af lærere, med effekt også for elevers læringsudbytte, læreruddannelsernes undervisere, og deltagende lærerstuderende. Gennem erfaringerne fra projektet skabes generaliserbar
viden om sammenhænge mellem organisering af kompetenceudvikling, lærerkompetencer, innovativ undervisning og elevers læringsudbytte. Fokuseret og praksisnær kompetenceudvikling fremmer hensigtsmæssige didaktiske rutiner der frigør tid til mere undervisning.
StatusFinished
Effective start/end date29/08/1331/12/15

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Aarhus University (Project partner)
  • UCL University College (Project partner)
  • University College Capital (Project partner)
  • University College Sjælland - Campus Roskilde (Project partner)
  • Metropol EVU (Project partner)
  • University College South Denmark (Project partner)