It og teknik – det er ikke lige mig. En undersøgelse af pædagogstuderendes tilblivelsesprocesser og selvforståelser i relation til it

Project Details

Description

Preject: Hvilke erfaringer og selvforståelser har pædagogstuderende, når det drejer sig om it og teknologier? Og hvilke tilblivelsesprocesser ligger bag de studerendes it-rettede selvforståelser?

Layman's description

Uanset hvilken pædagogisk arena man som kommende pædagog vil skulle udøve sin profession i, vil det være betydningsfuldt at kunne understøtte og udvikle barnets, den unges eller borgerens mulighed for at være aktør i både sit eget liv og i et demokratisk samfund – også når det gælder it og nye teknologier. Men som undervisere på pædagoguddannelsen møder vi flere studerende, som betragter sig selv som usikre og famlende, når det gælder anvendelsen af it og teknologier, Projektets formål er med et poststrukturalistisk afsæt at afdække de studerendes it-mæssige selvforståelser og tilblivelsesprocesser for på længere sigt at kunne udvikle professionsuddannelsens møde med de studerende i relation til læring og it.
Short titleProgram for Læring og it
StatusFinished
Effective start/end date22/04/2001/03/21

Keywords

  • educational science studies

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.