IT støttet Intrapreneurship (IT støttet Innovation)

Project Details

Description

Projektet har til hensigt at styrke primært mindre og mellemstore fremstillingsvirksomheders innovationsevne ved hjælp af integration og anvendelse af IT-værktøjer og systemer. Projektets titel, IT-støttet intrapreneurship skal opfattes som innovation og vækstskabelse, der kommer indefra hvortil der anvendes IT-værktøjer.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/0530/06/06

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.