It støttet kommunikation mellem patienter og personale. Radiologisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg

Project Details

Description

Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har udarbejdet en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for perioden 2011-2015, som skal bidrage til at forny og effektivisere den offentlige sektor (1). Anvendelse af it skal bidrage til at indfri borgernes forventninger om et sundhedsvæsen der er åbent og inddrager dem i at tage vare på eget helbred. Al relevant kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter skal kunne foregå digitalt, og for borgere vil det gradvist blive obligatorisk at bruge digitale løsninger i skriftlig kommunikation med offentlige myndigheder (1).
Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg (DCRS) har siden juli 2011 arbejdet med online booking. Hermed får patienterne som skal til røntgen undersøgelse, udleveret et kort ved egen læge, som henviser til en internetside, hvor de selv har mulighed for at booke deres tid (2).
DCRS har positive erfaringer med den selvbetjente booking og det er nu tydeligt, at der er behov for at kunne kommunikere bedre og bredere med borgerne via internettet.
Med udgangspunkt i DCRS behov for udvikling af kommunikation med patienter over nettet, ønsker vi at undersøge behovet og udvikle en strategi for tovejs kommunikation med patienter der skal til en røntgenundersøgelse.
StatusFinished
Effective start/end date09/10/1230/06/13

Collaborative partners

  • (lead)
  • Diagnostic Centre, Regional Hospital Silkeborg, Silkeborg, Denmark. (Project partner)

Keywords

  • it
  • telemedicine
  • radiography education
  • support