Jeg-her-nu: Barnets epistemiske positionering og mulighed for deltagelse i fællesskaber

Project Details

Description

Med fokus på de sproglige kategorier epistemicitet og evidentialitet undersøges hvordan børnehavebørn positionerer sig i sproglige fællesskaber. Projektet er ment som et bidrag til sprogpædagogikken med belysning af de kvalitative aspekter i tilegnelsesprocessen

Layman's description

Projektet ser nærmere på hvordan børn forhandler om mening og på betydningen heraf i forhold til at indgå i fællesskaber
Short titleJeg-her-nu
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1931/12/19