Journal Clubs på Sygeplejerskeuddannelsen

Project Details

Description

Formål med projektet:
At få en forståelse for vigtigheden af at arbejde forskningsbaseret i sygeplejen
At kunne læse, forstå og fortolke resultaterne af videnskabelige artikler
At kunne forholde sig kritisk til forskningsbaseret viden og dens relevans for praksis
At øve sig i faglige diskussioner på et videnskabeligt grundlag
At oparbejde viden, færdigheder og kompetencer rettet mod 7. semester
Short titleJournal Clubs
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1830/06/19

Keywords

  • nurse education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.