Kønnede børnefællesskaber i understøttende undervisning i folkeskolen

Project Details

Description

Projektet vil undersøqe børnefællesskaber i folkeskolens understøttende undervisning med fokus på køn med udgangspunkt i arbejdsspørgsmålet:

I hvilke situationer lykkes det, at traditionelle kønsmønstre og kønsroller opløses? – hvor og hvordan opstår disse ”sprækker”?
Hvad kendetegner sprækkerne? Hvad sker der? Hvad gør børnene? Hvad gør de voksne?
Hvad er traditionelle kønsmønstre og kønsroller? – som distinktion fra at de ophæves?
Hvad kan være kriterier for at tale om at ”det lykkes” at ophæve traditionelle mønstre?
Centrale begreber: barnets alsidige udvikling, femininitet – maskulinitet, sprækker, kønnede fællesskaber…..

Designet tager metodiski en GroundedTheory – tilgang, hvor der empiriindsamles som observationer og inerviews af børn og muligvis pædagoger/lærere

På baggrund af analyser af indsamlet materiale, vil der være fokus på anbefalinger samt udvikling af konkrete produkter rettet mod undervisning og kompetenceudvikling.- resultaterne vil formidles dels i form af børnenes stemmer; dels i papers som kan indgå i pædagoguddannelsens og læreruddannelsens undervisning
Projektet er en del af at nationalt projekt: Projekt Køn seksualitet og mangfoldighed i pædagoguddannelsen
StatusFinished
Effective start/end date10/12/1410/08/16

Funding

  • Undervisningsministeriet

Keywords

  • children

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.