Kønsbestemmelse af foster ved blodprøve fra mor

  Project Details

  Description

  Projektets mål er at udvikle, optimere og validere en analyse for noninvasiv Y-kromosom bestemmelse af fostre tidligt i graviditeten. Ved udredning af kønsbundne genetiske sygdomme tilbydes den gravide i dag at få foretaget en moderkage biopsi eller fostervandsprøve med risiko for abort.
  Udvikling af nye biokemiske analyser til klinisk brug er en del af det bioanalytiske fagområde, herunder at sikre analysekvalitet og validering. På samfundsplan vil en bedre markør for kønsbestemmelse potentielt kunne nedsætte omkostninger i forbindelse med udredning af kønsbunde genetiske sygdomme, og samtidig forbedre gravide kvinders og deres ufødte børns sundheds¬forhold.
  Udvikling af analysen vil ske i tæt samarbejde med Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/1631/12/18

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Copenhagen University Hospital (Project partner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.