Kønsstereotyper og -bias i lærerstuderendes vurderinger af elever: Et eksperimentelt mixed methods studie

Project Details

Description

Til trods for at andelen af kvinder på de videregående uddannelser i dag overstiger andelen af mænd, er kvinder fortsat underrepræsenteret inden for de fleste STEM-uddannelser. Når det kommer til at forstå årsagerne, fremhæver forskning kulturelt betingede opfattelser, som påvirker elevernes præstationer og valg gennem stereotypiske forestillinger om drenge og piger. Her er skolen en central arena for elevernes tilegnelse af færdigheder, identitetsdannelse og beslutninger om fremtidig uddannelse og karriere, og tidligere studier viser, at lærere ofte trækker på stereotyper i deres vurdering af elever. Men gælder det også den kommende generation af lærere?

I dette projekt vil vi gennem et eksperimentelt mixed methods design undersøge, hvorvidt elevens køn påvirker lærerstuderendes anbefaling af en studieretning i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse samt de kausale mekanismer, der ligger bag. Lærerstuderende er vigtige normskabere for nye generationer af børn og unge, og med projektet bidrager vi med ny viden om udbredelsen af kønsstereotyper og –bias blandt lærerstuderende i Danmark, hvilket bringer os et vigtigt skridt nærmere i forståelsen af kønsforskelle og ulighed i STEM uddannelse og beskæftigelse.
StatusActive
Effective start/end date01/12/2001/09/24

Collaborative partners

  • Aarhus University (lead)
  • VIA University College (Joint applicant)

Keywords

  • teachers