Kalvehave Skole og Børnehus - Udvikling af professionelle kompetencer

Project Details

Description

Projektets overordnede formål vil være at udvikle professionelle kompetencer som i særlig grad kan understøtte læreprocesser for elever i komplicerede læringssituationer samt opsamle erfaringer i en form, så de kan deles mellem alle lærere og pædagoger på skolen.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1831/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.