Project Details

Description

projektet er et samarbejde mellem Center for Skole og Lærings forskningsmiljø i "digitale læringsmiljøer og didaktisk design" og Vordingborg Kommune ved Kalvehave Skole og børnehus. Her er tale om et projekt, hvor alle skolens ansatte kompetenceudvikles med udgangspunkt i deres aktuelle hverdagsudfordringer med elever i komplicerede læringssituationer.
Short titleKalvehave
StatusFinished
Effective start/end date03/12/1831/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.