Karakterisering og kvalificering af det uforberedte besøg på Orion planeteriet. (CAND projekt)

Project Details

Description

Formålet med nærværende forsknings- udviklingsprojekt har været at øge vores viden om hvilke læringspotentialer der ligger i et ”uforberedt besøg” på et ekstramuralt læringsmiljø som Orion Planetariet. Desuden har formålet været at kvalificere planetariets tilbud til og forståelse for denne type af besøg. Projektet har sit teoretiske grundlag i Martin Wagenscheins fænomentalistiske tænkning med det naturfaglige fænomen fremfor de naturfaglige begreber som udgangspunkt for læring i naturfagene. Metodisk trækker projektet på kvalitative metoder, som observation, analyse af før- og efter-tegninger og interviews. Erfaringerne fra de naturfaglige ekstramurale læringsmiljøer i DK viser at mange af skoleklasserne ikke har arbejdet med egentlig faglig forberedelse af besøget, men meget tyder samtidigt på at kun ganske få ekstramurale læringsmiljøer har en klar strategi og politik overfor disse besøg. International forskning viser at både før- og efterbehandling er centralt for udbyttet af besøget, men på trods af at en meget stor del af besøgene rent faktisk kan betragtes som ”uforberedte” er forskning som forholder sig til læringspotentialet i det ”uforberedte besøg” begrænset. Undersøgelsesresultaterne fra dette projekt viser, at der både kan dokumenteres kognitive og affektive udbytter af det ”uforberedte besøg” på Orion Planetariet, hvor eleverne dels har opnået et forøget astronomi-fagligt vidensgrundlag, og opnået forøget interesse for det astronomiske område og lyst til efterfølgende at beskæftige sig med astronomiske emner i natur/teknik undervisningen. Desuden viser resultaterne at selvom eleverne kan betragtes som ”uforbredte” i skolemæssig sammenhæng, og ikke tidligere har arbejdet med emnet astronomi i skolen, har de alle forforståelser inden for området. Forforståelser med et vidensgrundlag som ikke kun er naturvidenskabeligt baseret.
StatusActive
Effective start/end date01/08/06 → …

Collaborative partners

  • (lead)
  • Aarhus Univeristy Hospital (Project partner)