Project Details

Description

Baggrund
I den styrkede læreplan udgør krop, sanser og bevægelse et af de seks læreplanstemaer. Beskrivelsen indeholder en bred forståelse af betydningen af krop, sansning og bevægelse. Ikke alene er der fokus på den biologiske krop og fysisk aktivitet med høj intensitet og motorisk udvikling i centrum, det understreges også at krops, sanser og bevægelse har en afgørende betydning for børns identitetsmæssige udvikling og eksistentielle forståelse af verden og hvem de er i verden. Det efterlader et spørgsmål om, hvordan vi i det hele taget
forstår bevægelse – er der tale om bevægelse, når børn laver finmotoriske bevægelser, hverdagsaktiviteter som at tage tøj på eller at spise eller skal der være tale om store helkropslige bevægelser, som når børnene løber og leger på legepladsen? Hvis man anlægger en bred forståelse af bevægelse, kvalificerer
alle aktiviteter til at være kropslige, sanselige og at indeholde bevægelse, og det er således spørgsmålet om det er meningsfuldt at tale om krop, sanser og bevægelse som et blandt seks læreplanstemaer. Den eksisterende forskning på feltet er mangelfuld og kendetegnet ved en underforstået eller uudtalt forståelse
af hvad er er bevægelse i en dagtilbudskontekst. I nærværende studie ønsker vi på et empirisk grundlag at bestemme og kategorisere arten af bevægelse i dagtilbud.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2231/12/23

Collaborative partners

  • Anonymiserede (Project partner) (lead)

Keywords

  • children and youth