Kemisk binding

  • Christoffersen, Nausheen (Co-researcher)
  • Møller, Anne (Co-researcher)
  • Sadol, Hülya (Co-researcher)
  • Gede, Pia (Co-researcher)
  • Thulstrup, Erik W. (Principle researcher)

Project Details

Description

Vores problemformulering hedder: "Hvordan kan kemisk binding gøres mere forståelig for elever på gymnasial obligatorisk og højt niveau".
Vi har opbygget rapporten således, at vi starter med et kapitel udelukkende bestående af teori. Dette er beregnet til vores sekundære målgruppe, gymnasieeleverne med flere. Lærerne, som er vores egentlige målgruppe kan dog udelade dette kapitel. I formidlingskapitlet behandler vi bl.a. undervisningsformen dens indhold. Her beskæftiger vi os med undervisningsmaterialet, Kemi 2000 systemet af Helge Mygind, fremfor pædagogikken. Dette skyldes vores manglende kompetence inden for dette område. Vi har lavet nogle interviews med 1. og 2. årsstuderende, lører fra diverse gymnasier samt fagkonsulenten for kemi, Inge Kaufmann. Vi har analyseret interviews for, at få et indtryk af hvordan det forholder sig med hensyn til undervisningen i kemisk binding. I tredje kapitel har vi valgt at analysere og kritisere disse. vi slutter rapporten med et diskussionsafsnit, som indeholder forbedringsforslag til hvordan den kemiske bindingsteori, efter vores mening, kan gøres bedre.
Ud fra disse punkter er vi kommet frem til en konklusion om, at Kemi 2000 er generelt meget god, men ikke tilstrækkelig på visse områder.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/9931/01/00

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions