Forskningsindsats om Teknologi & Innovation i Rødovre Kommune

Project Details

Description

Forskningsindsatsen i Rødovre Kommune har i perioden august 2019 til december 2022 fulgt udviklingen og kapacitetsopbygningen af faget Teknologi og Innovation (T&I) i Rødovre Kommune. Projektet har være afviklet som en del af partnerskabet mellem Rødovre Kommune og Københavns Professionshøjskole (KP). Formålet har været at evaluere praksisforankringen og forandringspotentialet af teknologi- og innovationsindsatsen, så skolerne løbende har haft mulighed for at drage nytte af den erfaring og læring, der under projektet er blevet genereret til det videre arbejde med fagligheden. Yderligere har det været et særskilt fokus for forskningsindsatsen at undersøge, hvordan demokratisk dannelse kommer til udtryk i T&I-faglighedens praksis, og hvordan fagligheden udruster eleverne til at agere i et samfund præget af digitalisering.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1931/12/22

Collaborative partners

  • Rødovre Kommune (Project partner)
  • (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.