Kompetence-hub

  Project Details

  Description

  Fremtidens velfærdssamfund skal kunne levere nye og bedre løsninger for de samme eller færre midler. Det kræver åbne og fleksible organisationer, og det kræver, at de offentlige ledere og medarbejdere har de nødvendige kompetencer til selv at være aktive deltagere i identifikationen og udviklingen af nye og bedre løsninger i deres hverdag.

  Der er brug for nytænkning og kreativitet i fremtidens offentlige opgaveløsning, men der er lige så meget brug for, at de gode produkter, løsninger, services og arbejdsgange, som udvikles et sted, i højere grad spredes til andre dele af det offentlige Danmark – fra medarbejder til medarbejder, fra organisation til organisation.

  Forskning viser, at det er problematisk at forsøge blot at kopiere en innovation fra en organisatorisk sammenhæng (fx en kommune) til en anden. En succesfuld overførsel kræver tilpasninger til den nye kontekst, så der kan skabes den nødvendige opbakning og deltagelse blandt de, der skal gøre brug af innovationen – i Kompetencehubs terminologi kaldes dette geninnovation.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/1531/12/16

  Keywords

  • management, organizational development and innovation