Kompetencecirkler - Digital læring i netværk og fællesskaber

Project Details

Description

Projektet arbejder med en kompetenceudviklingsmodel for lærerne i Holbæk og Odsherred kommuner. Modellen kaldes 'Kompetencecirkler' og er inspireret af 'Professional Learning Communities'. Lærerne kompetenceudviler sig gennem deres teamsamarbejde, som suppleres med opbyggelse og inddragelse af deres professionelle læringsnetværk (PLN).
Samtidig skal lærerne konkret arbejde med 21st century learning skills i den form, den er udviklet af MicroSoft og fordansket af UCC.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1430/06/18

Collaborative partners

  • (lead)
  • University College Capital (Project partner)
  • Odsherred Kommune
  • Holbæk Kommune

Keywords

  • image diagnostics

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.