Project Details

Description

Jeg deltager i kompetenceforløbet "Playful learning" i efteråret 2019, som udspringer af VIAs deltagelse i det nationale sektorprojekt ”Playful learning”. I projektet deltager repræsentanter fra lærer- og pædagoguddannelsen fra alle 6 UC’er i Danmark. Jeg er tilknyttet som repræsentant for pædagoguddannelsen Holstebro. Projektet er fondet af LEGO fonden og har bl.a. til formål at undersøge, udvikle og afprøve om og hvordan uddannelserne frugtbart kan benytte legende tilgange i undervisningen.

Key findings

Legende læring
Short titlePlayful learning
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1901/08/21

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.