Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje

  • Vester-Sørensen, Trine (CoPI)

Project Details

Description

FORMÅLET:
At styrke og udvikle statsansatte førstelinjelederes ledelseskompetencer både i forhold til rollen som personaleleder og som ressource- og driftsledere at styrke de deltagende førstelinjelederes employability gennem anvendelse af det formelle
uddannelsessystem.
Formålet er endvidere at sætte fokus på førstelinjeledernes next practice og fremtidskompetencer på de statslige arbejdspladser

ORGANISERING:
Indsatsen er forankret i Ledelsesakademiet Lillebælt og gennemføres på vegne af Kompetencesekretariatet målrettet førstelinjeledere på OAOs, LCs og CO10s områder*. Overordnet indsatsen er styregruppen, der er sammensat af repræsentanter fra OAO,
LC/CO10 og Moderniseringsstyrelsen.

3 UDDANNELSESINSTITUTIONER:
Tietgen/TietgenKompetenceCenter (TKC), Erhvervsakademiet
Lillebælt (EAL), University Collage Lillebælt (UCL)
samarbejder om at udbyde formel lederuddannelser i regi af
Ledelsesakademiet Lillebælt.

UDDANNELSESOMRÅDER:
Den Grundlæggende Lederuddannelse (AMU)
Ledelse i Praksis (AU)
Det Personlige Lederskab (Diplom)

Ud over selve uddannelsesforløbene består indsatsen af mini-konferencer, dialogmøder, læringssamtaler, underviser i praktik, fokus transfer. Alle deltagere tilbydes realkompetencevurdering.
Short titleFLIS
StatusFinished
Effective start/end date30/09/1430/06/16