KompetenceUdvikling i Byggeriets Uddannelser

 • Petersen, Mads Dines (Co-researcher)
 • Jelsbak, Vibe (Principle researcher)
 • Klinkvort, Mads (Co-researcher)
 • Myrup Jensen, Morten (Co-researcher)
 • Rasmussen, Maj Westberg (Co-researcher)
 • Pedersen, Rasmus Rune (Co-researcher)
 • Lee, Thomas William (Co-researcher)
 • Winther, Thomas (Co-researcher)

Project Details

Description

Kompetenceudviklingen et tiltænkt undervisere på byggeriets uddannelser på DTU, VIA University College, Arkitektskolen i København, Arkitektskolen i Aarhus, Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Universitet. Den vil tage form via et online kompetenceudviklingskursus, hvori undervisere på byggeriets uddannelser møder de nyeste trends inden for digitalisering i byggeriet gennem digitale læringsteknologer i et online læringsmiljø.

Målet er, at uddannelsernes indhold følger de nyeste digitalieringstrends i byggeriet og dermed vil de studerendes og nyuddannedes kendskab til digitalisering sikre dem mulighed for kvalificeret udvikling og optimering af byggeriets processer gennem digitalisering.
Short titleKUB-U
AcronymKUB-U
StatusFinished
Effective start/end date01/02/2031/12/22

Collaborative partners

 • Aarhus University (Joint applicant) (lead)
 • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (Joint applicant)
 • Arkitektskolen Aarhus (Joint applicant)
 • Technical University of Denmark (Joint applicant)
 • Erhvervsakademi Aarhus (Joint applicant)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.