Kompetenceudvikling og implementering af blended learning på Fysioterapeutuddannelsen – 2015

Project Details

Description

Formål
• Kompetenceudvikling af underviserne til dels at kunne udvikle e-læringselementer og implementere dette i et BL undervisningsforløb.
• Erfaringsudveksling og inspiration mellem underviserne på fys.
• At ”komme i gang” med den nødvendige og påkrævede omlægning af undervisningen
• Fælles fodslaw – finde en meningsfuld retning og alle flytter sig. Desuden en fælles forståelse af begreberne relateret til BL samt de grundlæggende pædagogiske teorier/strategier
• Udfordre myter og barrierer.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1531/12/15