Koncept for efteruddannelsesforløb i Faglig Entreprenørskab på diplomniveau - Værdier, principper

Project Details

Description

Dette dokument præsenterer de bærende værdier og principper som konceptet ’Fagligt entreprenørskab i EUD’ bygger på, og dermed også de metoder og den tilgang, der er anvendt i den pædagogiske og didaktiske tilrettelæggelse af efteruddannelsesforløbet.
StatusNot started

Keywords

  • innovative teaching
  • creative processes
  • contracting courses
  • action learning
  • differentiated instruction
  • motivation