Project Details

Description

Projektet handler om at undersøge socialt samspil mellem børn indbyrdes og mellem børn og pædagogisk personale, med særligt fokus på de samspilssituationer, som af pædagogerne opleves som konfliktuelle. I et antropologisk inspireret feltarbejde vil vi undersøge pædagogers håndtering af konflikter blandt børn, set i forhold til muligheder for at skabe inkluderende miljøer i institutioners hverdagsliv.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/0831/12/10