Kortlægning af forskning i ledelse af digital forandring

  Project Details

  Description

  Forskningskortlægning om ledelse af digital forandring med søgninger på engelsk, tysk og skandinaviske sprog.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/1931/03/20

  Keywords

  • management, organizational development and innovation

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.