Kortlægning af fysiske volds- og seksualforbrydelser mod kvinder i marginaliserede stofmiljøer

Project Details

Description

Dette projekt skal skabe viden om de fysiske volds- og seksualforbrydelser som kvinder, der lever i marginaliserede stofmiljøer udsættes for, samt de barrierer der afholder kvinderne fra at anmelde disse forbrydelser. Kvinder, hvis hverdag udspiller i marginaliserede stofmiljøer, er i markant højere grad end resten af befolkningen ofre volds- og seksualforbrydelser. Samtidig anmelder disse kvinder i sjældent forbrydelserne, de udsættes for. Projektet vil benytte kvalitative metoder til at undersøge de sociale dynamikker omkring forbrydelserne, kvinder der er aktive i stofmiljøer udsættes for, samt til at kortlægge de sociale og organisatoriske barrierer kvinderne oplever i forhold til at anmelde forbrydelserne. Formålet er at skabe et vidensgrundlag der skaber synlighed om kvindernes situation som ofre, samt at forbedre kvindernes muligheder for at anmelde forbrydelserne og dermed gøre brug af deres rettigheder som ofre for volds- og seksualforbrydelser.
Short titleVold i stofmiljøer
StatusActive
Effective start/end date02/04/2431/03/27

Keywords

  • social work and social conditions