Kortlægning af indsatser for elever i sprogforståelsesvanskeligheder

Project Details

Description

Evnen til at forstå og udtrykke sprog, både mundtligt og skriftligt, er et grundlæggende element i den menneskelige udvikling. Sproglige kompetencer er afgørende for at kunne kommunikere med andre og er tæt knyttet til både sociale og følelsesmæssige funktioner. Børn med sprogforståelsesvanskeligheder er i risiko for at udvikle læsevanskeligheder, få sociale vanskeligheder, have reduceret livskvalitet og opnå et lavt uddannelsesniveau. Sprogforståelsesvanskeligheder kan bunde i mangelfulde færdigheder inden for de sproglige domæner fonologi, grammatik, leksikon og pragmatik. Der kan være mange grunde til, at elever får sprogforståelsesvanskeligheder. Mens vanskelighederne hos nogle børn opstår på grund af en iboende udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, kan vanskelighederne hos andre børn skyldes det sproglige miljø, de færdes i.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2130/06/22

Collaborative partners

  • University of Copenhagen (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • children and youth
  • education, professions and jobs