Kortlægning og formidling af bygningskonstruktørens faglige profil

  • Bech-Nielsen, Grith (Principle researcher)
  • Eriksen, Gunnar (Co-researcher)

Project Details

Description

Bygningskonstruktøruddannelserne gennemfører et udviklingsprojekt, der skal bidrage med viden om bygningskonstruktørens faglige profil gennem kortlægning og formidling af bygningskonstruktørens centrale værktøjer og metoder og måden hvorpå disse anvendes i forskellige praksisnære sammenhænge. Udviklingsprojektet vil blive gennemført i et samarbejde med uddannelserne for Byggeteknikere og Kort- og Landmålingsteknikere.

Baggrunden er, at mange interessenter giver udtryk for at de mangler indsigt i hvordan bygningskonstruktørens kompetencer adskiller sig væsentlig fra fx bygningsingeniørens og arkitektens kompetencer. Denne manglende indsigt gør det vanskeligt for interessenterne at udnytte bygningskonstruktørens potentialer optimalt i såvel traditionelle som innovative sammenhænge i byggeriet.

Baggrunden er endvidere at Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund har undersøgt behovet for en ny erhvervsuddannelse til byggeriet. Forslaget til denne nye uddannelse bygger på en undersøgelse af kompetencebehov, som byggebranchen aktuelt efterspørger.
Det er imidlertid bygningskonstruktøruddannelsernes og Konstruktørforeningens opfattelse, at disse kompetencebehov og -krav kan indfries af bygningskonstruktøren, hvilket udviklingsprojektet således også sigter mod at give indsigt i.

Udviklingsprojektets overordnede mål er dermed at skabe viden om bygningskonstruktørens kompetencer. Viden som kan formidles til - og anvendes i praksis og viden som kan danne afsæt for fokusering og videreudvikling af udannelsesmæssige tiltag relateret til bygningskonstruktørens centrale og efterspurgte kompetencer og færdigheder.

Projektets teori og metode vil bl.a. bygge på Steinar Kvales syv kriterier for gennemførelse af kvalitative interviews og der vil blive gennemført interviews med udvalgte interessenter i form af virksomheder, organisationer og uddannelser.

Projektet formidles som følger:
Artikel: Præsentation af projektet i fagbladet "Konstruktøren" (05/2012)
Oplæg workshop: Ekstern præsentation af projektet i forbindelse med Konstruktørforeningens seminar (marts 2013)
Oplæg: Intern præsentation af projektet til uddannelsesudvalget (marts 2013)
Rapport: Præsentation af projektets resulatater i rapport, der gøres tilgængelig på PURE - febr. 2013
Artikel: Præsentation af projektets resultater i fagbladet "Konstruktøren" - febr. 2013.
StatusFinished
Effective start/end date03/09/1201/03/13

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Konstruktørforeningen (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.