Kreativitet i den understøttende undervisning

  • Boysen, Mikkel Snorre Wilms (Principle researcher)
  • Thilemann, Martin (Co-researcher)
  • Mundt, Nanna (Co-researcher)
  • Studerende (Co-researcher)

Project Details

Description

Projektet har fokus på pædagogen som facilitator af kreative processer og kompetencer blandt børn inden for rammerne af den understøttende undervisning i skolen. I projektet udvikles nye metoder, hvormed pædagogen kan styrke kreativitet i en form, hvor der knyttes forbindelser til skolens fagundervisning og ligeledes skabes forbindelse til skolens overordnede formål og generelle fokusområder. Med metodisk afsæt i ´design-based research´ og ’action research’ udvikles en række workshop-forløb i tre andenklasser og tre tredjeklasser på Marievangskolen. I projektet deltager Martin Thilemann og Nanna Mundt, som begge er pædagoger på Marievang Skolen.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1601/08/17

Collaborative partners

  • (lead)
  • BUPL (Project partner)
  • Marievang Skolen (Project partner)

Keywords

  • schools, courses and institutions
  • children and youth
  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.