Project Details

Description

I projektet sammenholdes individuelle kreative processer med kollaborative kreative processer. Målet er at nå frem til en større viden om hvorledes kollaborative processer indvirker på børns kreative kompetencer, motivation og engagement. Projektet udføres i samarbejde med pædagogstuderende og deres respektive praktikinstitutioner.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1801/01/21

Collaborative partners

  • Marievangsskolen
  • University College Absalon (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth
  • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.