Project Details

Description

Undervisning på 'Symposium KOL College for hele behandlerteamet hos den praktiserende læge' første gang den 30-11-2021 i Køge, og det er planen, at jeg skal undervise på flere symposier i hele landet
StatusActive
Effective start/end date01/05/2031/12/24

Keywords

  • physiotherapy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.