Kropssproget i digitalt medieret undervisning

  • Olesen, Anne-Grete (Principle researcher)

Project Details

Description

I projektet undersøges hvordan det digitaliserede kropssprog styrker betydningsskabelsen i asynkron DMU. Gennem analyse af multimodal kropssprogsanvendelse i video tutorials fra de teknisk-merkantile PB uddannelser, samt ophavsmænds og brugeres oplevelse med produkterne, peges på især stemmeføring og anvendelsen af mus som afgørende.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1520/11/17

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.