Project Details

Description

"Kulturpiloterne" er et pilotprojekt, der undersøger muligheder for samskabende aktiviteter mellem musikskoleundervisere, musikskoleelever, dagtilbudsinstitutioner og pædagoguddannelsen og -studerende.
Undersøgelserne i pilotprojektet går på at finde ud af måder hvor på børn i dagtilbud, musikskoleelever, pædagogstuderende kan lave kreative, musiske og bevægelsesaktiviteter sammen med udgangspunkt i legende tilgange og forskellige former for deltagelsesmuligheder.
StatusActive
Effective start/end date01/05/2301/08/24

Collaborative partners

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method
  • education, professions and jobs
  • aesthetics, design and media