kunstbaserede interventioner i psykomotorisk praksis

Project Details

Description

Udvikling og implementering af 6 ugers undervisningsforløb med fokus på kunstbaserede interaktive og receptive metoder anvendt indenfor psykomotorisk praksis. Fokus på forskning omkring effekten af kunstbaserede metoder rettet mod forskellige målgrupper og problemstillinger

Layman's description

danse/bevægelsesterapi, musikterapi, tegne/male terapi som psykomotorisk intervention

Key findings

For de studerende har forløbet skabt givet en specialisering indenfor de psykomotoriske metoder, som hører til fagets rødder i visse grene af afspændingspædagogikken.
Short titleKBI
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1931/10/20

Keywords

  • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.