Kursus for vejledere

  Project Details

  Description

  Vejledernes anvendelse af faglig- og forskningsbaseret viden og datamateriale bliver anvendt til at udforske komplekse problemstiller i lærernes/pædagogers praksis, som ikke kan løses med hurtige løsninger som tips og tricks.
  StatusFinished
  Effective start/end date10/02/1601/05/16

  Keywords

  • evidence
  • quality assurance
  • didactics
  • professional identity

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.