Project Details

Description

Overdødeligheden blandt borgere tilknyttet socialpsykiatrien skyldes i høj grad fysisk sygdom. Kurser for ledere og medarbejdere sætter fokus på, hvordan somatisk såvel som mental sundhed er et centralt element at styrke i den recovery-orienterede rehabilitering.
Undertegnede er projektleder for kurserne Sundhed hos borgerne; et tema ud af 10 i et samlet kursustilbud fra Socialstyrelsen, finansiere af satspuljemidler.

Layman's description

Videnskurser og Praksiskurser.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/2031/12/22

Collaborative partners

  • University College Copenhagen
  • Socialstyrelsen (lead)
  • Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Keywords

  • rehabilitation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.