Project Details

Description

KVALid® Tilsyn er et redskab til observation, evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud. I dette forsknings- og udviklingsprojekt udvikles et observationsværktøj, der gennem 11 temaer fra den styrkede læreplan i 24 skemaer med en lang række udsagn om kvalitet, vurderer kvalitet i dagtilbud (1-6 år). Udvikling og afprøvning sker i samarbejde med Aarhus, Brønderslev, Frederikshavn og Skanderborg Kommune

Key findings

KVALid Tilsyn Dagpleje er testet i foråret 2023 i Aarhus kommune, KVALid Tilsyn Vuggestue og Børnehave er udviklet og testes i Brønderslev, Frederikshavn og Skanderborg kommune i efteråret 2023. Statistiske test udføres løbende af DEA.
Short titleKVALid
StatusActive
Effective start/end date01/01/2301/09/24

Collaborative partners

  • Aarhus Kommune
  • Brønderslev Kommune
  • Skanderborg Kommune
  • Frederikshavn Kommune
  • Tænketanken DEA
  • (lead)

Keywords

  • research designs, theory and method
  • children and youth
  • education, professions and jobs