Project Details

Description

KVALid [Kvalitet i dagtilbud]er et redskab til observation, evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud. Redskabet er udviklet med afsæt i det fælles pædagogiske grundlag som beskrives i Dagtilbudsloven og Den Styrkede Pædagogiske Læreplan og på baggrund af dansk, skandinavisk og international forskning. Det bygger endvidere på mange års erfaringer med pædagogisk arbejde, ledelse, kompetence- og praksisudvikling i dagtilbud hos forfatterne og erfaringerne fra grund- efter- og videreuddannelserne på Act2Learn og Professionshøjskolen UCN, herunder udviklingen af KVALid dialogværktøjet til børnehave og vuggestue.
Short titleKVALid
StatusFinished
Effective start/end date31/08/2231/12/23

Collaborative partners

  • Tænketanken DEA (Project partner)
  • (lead)

Keywords

  • research designs, theory and method
  • children and youth
  • education, professions and jobs