Kvalificering af bog om maskinlæring

Project Details

Description

Masinlæring og kunstig intelligens har en dyb indvirkning på hvordan moderne kommunikation afvikles. Andreas Reefsgaard og Mads Korsgaard er ved at lægge sidste hånd på en bog om emnet. Med afsæt i bogen, der er under udarbejdelse, vil studerende på Interaktivt design arbejde med centrale temaer fra bogen og praktisk, kreativt forholde sig dets eksempler.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2001/11/20

Keywords

  • intelligent design
  • programming
  • interactive design
  • creativity
  • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.