Kvalificering af hybriduddannelse ved VIA bioanalytikeruddannelsen, Aarhus

Project Details

Description

Evaluering og kvalificering af det fleksible undervisningsformat, kaldet hybriduddannelse, ved VIA Bioanalytikeruddannelse, Aarhus. Den opnåede viden forventes at kunne anvendes generelt ind i hybriduddannelser i VIA og nationalt. Se vedhæftede rapport.

Datagrundlaget er forskningsinterviews med studerende og undervisere, ligesom der udsendes spørgeskema til samtlige studerende på uddannelse. Empirien er efterfølgende grundlag for en forskningsmæssig bearbejdelse.
StatusActive
Effective start/end date01/08/2331/07/24

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method