Kvalificering og udvikling af valgmodulet urban sundhed

  Project Details

  Description

  I samarbejde med Turku University of Applied Science, Turku, Finland, er projektet ved at udvikle et internationalt, engelsksproget valgmodul i urban sundhed. I første omgang er målet for projektperioden at kunne levere et curriculum ved udgangen af 2011. Projeketet foreslår blended learning, herunder e-learning som læringsmetode.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1131/12/11

  Funding

  • Globaliseringsmidler

  Keywords

  • blended learning

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.